06.12.2023.

Јавни оглас – Доктор медицине на неодређено време у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

29.11.2023.

Јавни оглас – Медицинска сестра на неодређено време можете преузети ОВДЕ

22.11.2023.

Јавни оглас – Ангажовање лица за рад на Пројекту можете преузети ОВДЕ

01.11.2023.

Јавни оглас – Психолог на одређено време можете преузети ОВДЕ

02.08.2023.

Јавни оглас – Доктор медицине на одређено време у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

19.07.2023.

Јавни оглас – Магистар фармације – Шеф болничке апотеке на неодређено време можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на неодређено време у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на одређено време у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Специјалиста дечје психијатрије на неодређено у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Спремач/спремачица на одређено време у Одсеку текућег одржавања можете преузети ОВДЕ

14.06.2023.

Јавни оглас – Руководилац правних, кадровских и админитративних послова – начелник Одељења правних, кадровских и административних послова на неодређено време можете преузети ОВДЕ

14.06.2023.

Јавни оглас – Руководилац финансијско-рачуноводствених послова – начелник Одељења финансијских и рачуноводствених послова, послова јавних набавки и комерцијале на неодређено време можете преузети ОВДЕ

17.05.2023.

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на одређено време у Служби за неурологију развојног доба можете преузети ОВДЕ

08.03.2023.

Јавни оглас – Магистар фармације – Шеф болничке апотеке на одређено време можете преузети ОВДЕ

07.12.2022.

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на неодређено време у Служби за неурологију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Администратор информационих система и технологија у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите и послова транспорта и логистике на неодређено време можете преузети ОВДЕ

31.08.2022.

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на одређено време у Служби за психијатрију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на одређено време у Кабинету за неуромишићне поремећаје Службе за неурологију развојног доба можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Спремач/спремачица на одређено време можете преузети ОВДЕ

20.07.2022.

Јавни оглас – Социјални радник на одређено време можете преузети ОВДЕ

04.07.2022.

Интерни конкурс за одобравање уже специјализације можете преузети ОВДЕ

09.02.2022.

Јавни оглас – Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и економске послове на неодређено време можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Клинички лекар на неодређено време можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Специјалиста офталмологије на неодређено време можете преузети ОВДЕ

22.12.2021.

Јавни оглас – Психолог на одређено време можете преузети ОВДЕ

19.07.2021.

Интерни конкурс за одобравање специјализација и ужих специјализација можете преузети ОВДЕ

02.07.2021.

Одлуку по расписаном јавном огласу Фактуриста на одређено време можете преузети ОВДЕ

30.06.2021.

Јавни оглас – Лабораторијски техничар на неодређено време можете преузети ОВДЕ

16.06.2021.

Јавни оглас – Психолог на одређено време можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Фактуриста на одређено време можете преузети ОВДЕ

14.06.2021.

Одлуку по расписаном јавном огласу Медицинска сестра/техничар на неодређено време можете преузети ОВДЕ

Одлуку по расписаном јавном огласу Спремач/спремачица на неодређено време можете преузети ОВДЕ

04.06.2021.

Одлуку по расписаном јавном огласу Медицинска сестра/техничар на одређено време можете преузети ОВДЕ

26.05.2021.

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на неодређено време можете преузети ОВДЕ

Јавни оглас – Спремач/спремачица на неодређено време можете преузети ОВДЕ

19.05.2021.

Јавни оглас – Медицинска сестра/техничар на одређено време можете преузети ОВДЕ