Контакт

Доктора Суботића 6а

11000 Београд

Телефон: (+381 11) 2658355

Email : info@nepsido.rs

Технички секретар: 011/3619-059

Поликлиничка служба – Шалтер: 066/8046-238

Поликлиничка служба – ЕЕГ кабинет: 066/8046-233

Поликлиничка служба – Неурологија развојног доба: 066/8046-245

Поликлиничка служба – Психијатрија развојног доба: 066/8046-251

Радно време

ПОН-НЕД 00:00 – 24:00