Име и презиме медицинске сестре/техничара
Стручно звање
Радно место
Слађана Савић Виши медицинско лабораторијски техничар главна сестра Клинике
Душана Андрејић педијатријска сестра – техничар одговорна сестра поликлиничке службе Клинике
Данијела Поповић медицинска сестра – техничар одговорна сестра одељења неурологије развојног доба Клинике
Никола Станић медицинска сестра – техничар  
Биљана Милић педијатријска сестра – техничар Обавља посао сестре у неурофизиолошким кабинетима  – кабинет за евоциране потенцијале и електромионеурографију
Светлана Гордић медицинска сестра – техничар  
Данијела Јанковић зубни техничар  
Јелена Крстић медицинска сестра – техничар  
Светлана Крстић медицинска сестра – техничар  
Наташа Маљковић медицинска сестра – техничар  
Јелена Мартиновић Виши физиотерапеутски техничар  
Бојана Минић медицинска сестра – техничар  
Лазар Неранџић педијатријска сестра – техничар  
Оливера Пауновић педијатријска сестра – техничар  
Дејан Џунић медицинска сестра – техничар  
Наташа Пурковић медицинска сестра – техничар  
Јелена Рафаиловић педијатријска сестра – техничар  
Кристина Савић педијатријска сестра – техничар  
Тамара Мијаиловић медицинска сестра – техничар  
Жељана Тривковић виши медицинско лабораторијски техничар  
Милена Ђурић виши медицинско лабораторијски техничар  
Биљана Стоилковић медицинска сестра – техничар  
Гордана Љуна Гинеколошко акушерска сестра  
Милијана Коруновић педијатријска сестра – техничар  
Маја Томић медицинска сестра – техничар  
Ивана Вукадиновић медицинска сестра – техничар  
Гордана Жунић медицинска сестра – техничар  
Јелица Јовишић медицинска сестра – техничар  
Марина Јовановић медицинска сестра – техничар  
Јасмина Јовановић-Глишић медицинска сестра – техничар