Мисија

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину је највећа и установа са најдужом традицијом у овом делу Европе која се бави лечењем деце и адолесцената са неуролошким и психијатријским болестима. По својој кадровској, структурној и унутрашњој организацији je научна, едукативна и клиничка установа која пружа савремене здравствене услуге на највишем нивоу из области неурологије и психијатрије развојног доба чији је главни циљ брига о детету и породици.
Мисија Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину је да поштовањем искуствених и увођењем савремених метода лечења оствари водећу улогу у унапређењу, промоцији и заштите здравља кроз превенцију, лечење, образовни и научноистраживачки рад

Визија

Сви наши напори усмерени су ка подизању научне, едукативне и истраживачке делатности, као и здравствене заштите на највиши ниво, како бисмо нашим малим и младим пацијентима и њиховим родитељима обезбедили најсавременији приступ и хуманије окружење за дијагностику и лечење. Наше особље ће учинити све да својим знањем, високо професионалним стандардима, искуством и бригом како за пацијенте, тако и за њихове породице, помогне у свеопштем побољшању здравља.