Здравствени сарадници су стручњаци различитих профила: психолози, дефектолог, логопед, социјални радник, који својим приступом, знањем и вештинама доприносе дијагностици и третману пацијената Клинике.

Здравствени сарадници се баве проблемима деце у различитим сферама живота: сензо-моторичкој, когнитивној, говорно-језичкој, емоционалној и социјалној, са заједничким циљем очувања целокупног здравља деце и побољшања квалитета живота њих и њихове породице.

Они обогаћују медицински приступ пацијентима методама, моделима и вредностима друштвено-хуманистичких наука, негујући сарадњу, мултидисциплинарност и тимски рад.

Здравствени сарадници активно учествују у тимском сагледавању пацијената како неуролошке, тако и психијатријске службе. Укључени су у рад са пацијентима у амбулантним и у хоспиталним условима.

Здравствени сарадници се баве и научно-истраживачким радом у областима: медицинске психологије, специјалне едукације и рехабилитације, логопедије, неуролингвистике, развојне неуропсихологије и области социјалног рада и социјалне политике.