Поликлиничка служба

Садржај рада у кабинетима ове службе чине различите врсте високо специјализованих прегледа, дијагностичких метода и терапија за децу и адолесценте са неуролошким и/или психијатријским обољењима.

Поликлиничка служба Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину обједињује службу развојне неурологије, развојне психијатрије, неуроофталмолошки кабинет, кабинет за неуропсихологију и службу медицинских сарадника (психолози, дефектолог, логопед и социјални радник). Посебан део поликлиничке службе представљају дијагностички кабинети: Неуробиохемијска лабораторија, Кабинет за електроенцефалографију (ЕЕГ), Кабинет за евоциране потенцијале (ЕП), Кабинет за електромионеурографију (ЕМНГ) и Кабинет за ултразвучну дијагностику крвних судова врата и централног нервног система.

Приступ деци и адолесцентима је холистички и тимски, како у постављању дијагнозе, тако и у терапијским поступцима и рехабилитацији.

Поликлиничка служба је седам дана недељно током 24 сата отворена за преглед и пријем неуролошких и психијатријских болесника од узраста новорођенчета до осамнаест година. Поликлиничка служба Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину је јединствена у обављању ове врсте делатности у Србији.

Лекари и сарадници Поликлиничке службе се баве едукацијом и научно-истраживачким радом и активно учествују у стручним, едукативним и научним активностима у земљи и иностранству.