Посао дечје и адолесцентне психијатрије је препознавање и лечење психичких поремећаја деце и младих, као што су: развојни поремећаји (са посебним освртом на поремећај из аутистичног спектра), хиперкинетски поремећај, тикови, поремећај расположења и анксиозни поремећаји, проблеми са исхраном, психотични поремећаји и различити проблеми у понашању.


Одељење Психијатрије, Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, пружа амбулантно и станицонарно збрињавање психијатријских пацијената узраста до 18 година. Капацитет одељења је 10 болничких постеља и стојимо на располагању пацијентима и њиховим старатељима 24 сата 7 дана у недељи.

На Клиници се спроводе фармакотерапијски, психотерапијски и радноокупациони третмани пацијената као и саветодавни рад са њиховим родитељима/старатељима. У току хоспитализације поред индивидуалног психотерапијског третмана организован је и свакодневни групни рад са пацијентима. Све време боравка на психијатријском одељењу пацијентима основношколског узраста омогућено је редовно похађање наставе у сарадњи са ОШ “Др Драган Херцог”.


У дијагностици и лечењу психичких поремећаја деце и младих неизоставни чланови нашег тима су здравствени сарадници Клинике (психолози, дефектолог, логопед, социјални радник).


Такође, на одељењу Психијатрије спроводи се образовно наставна активност будућих специјалиста психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије, педијатрије, као и научно истраживачка делатност.