Директор Клинике: Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић, спец. психијатрије, субспец. судске психијатрије


Помоћник директора за медицинске послове: др Јелена Вујовић, спец. клиничке биохемије


Помоћник директора за немедицинске послове:  Јелена Стакић, дипл. правник

 

Главна сестра/техничар Клинике: Слађана Савић, виши медицински лабораторијски техничар


Адреса: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину; др Суботића Старијег 6а; 11000 Београд, Србија


Секретар: Наташа Ивић

Контакт телефон: + 381 (0)11 2658 355
Факс: +381 (0)11 2645 064

Е-маил адреса клинике: info@nepsido.rs