Директор: Асист. др сци. мед. Јелена Ђорђевић


Главна сестра: Слађана Савић, ВМЛТ


Руководилац Одељења за правне, кадровске, опште и техничке послове: Јелена Стакић, дипломирани правник


Адреса: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину; др Суботића Старијег 6а; 11000 Београд, Србија


Секретар: Наташа Ивић

Контакт телефон: + 381 (0)11 2658 355
Факс: +381 (0)11 2645 064

Е-маил адреса клинике: npk.zmaj@gmail.com