АЛЕКСАНДРА МРВОШ ПАВЛОВИЋ, дипл. дефектолог – рехабилитатор соматопед

Контакт емаил:
aleksandra.mrvos.npk@gmail.com

Бави се превенцијом, дијагностиком, (ре)хабилитационим програмима, третманом и едукацијом деце са моторичким поремећајима различите етиологије, овладавањем вештинама неопходних за процес васпитања и образовања, као и поремећајима читања, писања и рачунања. Такође, спроводи саветодавни и едукативни рад са родитељима деце у циљу обезбеђивања стимулативне средине за ублажавање или превазилажење одређених сметњи и поремећаја.

ОБРАЗОВАЊЕ
• 2014. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду – академски назив „мастер другог степена студија“ – Потврда о изједначавању у погледу права петогодишњих студија са академским називом „мастер“
• 2008. Стручни испит пред испитном комисијом Министарства здравља – дефектолог – здравствени сарадник
• 2007. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду – основне академске студије – дипломирани дефектолог – рехабилитатор соматопед
•1999. Виша медицинска школа Универзитета у Београду – виши физиотерапеут

РАДНО ИСКУСТВО
• 2007 – актуелно – Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд – дипломирани дефектолог – рехабилитатор соматопед – здравствени сарадник
• 2000-2007 – Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд – виши физиотерапеут

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА, ЕДУКАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ
• 2005, 2006, 2007, 2008 – едукативне посете – UIC-University of Illinois at Chicago- Department of Disability and Human Development, USA

• 2006 – Истраживачки сарадник у међународном пројекту – Education of students with disabilities in Southeast Europe (Образовање студената са хендикепом у југоисточној Европи), UIC- University of Illinois at Chicago- Department of Disability and Human Development, USA
• 2013 – Рана дијагностика и стимулативни рад са ризико децом у првој години живота – обука у центру за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
• 2013 – Општа реедукација психомоторике и релаксација – једносеместрални курс у Институту за ментално здравље, Београд
• 2014 – Специфична реедукација психомоторике са општом дефектолошком дијагностиком – једносеместрални курс у Институту за ментално здравље, Београд
• 2019 – Duchenne muscular dystrophy (DMD) workshop – dvodnevna radionica (13th/14th December) – ATOM – Bucharest

• 2021-2022 – Неуропсихолошка рехабилитација: дијагностичке и терапијске процедуре, деветомесечна едукација у организацији РЕБТ центра у Београду;

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ
• 2000-2003 – Члан Главног одбора у Удружењу студената са хендикепом
• 2003-2004 – Консултант у Удружењу студената са хендикепом
• 2019 – актуелно – Активни учесник у клиничким студијама из области неуромишићних обољења

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Овладавање знањима и вештинама у домену процеса васпитања, образовања и рехабилитације деце са различитим моторичким типовима и нивоима ометености; припрема деце за школу; специфични поремећаји учења: дисграфија, дислексија и дискалкулија; развојна диспраксија; реедукација психомоторике и релаксационе технике; моторни тикови и неуропсихолошка рехабилитација.