Број запослених и радно ангажованих лица

 1. Број систематизованих радних места према нивоу квалификација
  • Висока стручна спрема 144
  • Виша стручна спрема 69
  • Средња стручна спрема 34
  • Нижа стручна спрема 25
  Укупно 272
 2. Укупан број запослених према нивоу квалификација
  • Неодређено:
 • Висока стручна спрема 31
 • Виша стручна спрема 4
 • Средња стручна спрема 35
 • Нижа стручна спрема 9
  Укупно 79
  • Одређено:
 • Висока стручна спрема 5
 • Виша стручна спрема /
 • Средња стручна спрема 3
 • Нижа стручна спрема 2
 • Укупно 10

 

 1. Број радно ангажованих лица (рад ван радног односа)
  • Допунски рад 5
 2. Укупан број запослених на неодређено време којима је престао радни однос 2021. године по било ком основу: 5
 3. Укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у 2021.: /
 4. Укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у 2021.: /
 5. Укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у текућој календарској години.: /
 6. Укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у текућој календарској години.: /
 7. Укупан број новозапослених на неодређено време у својству приправника изнад дозвољених 70% у текућој календарској години.: /
 8. Укупан број новозапослених на одређено време у својству приправника изнад дозвољених 70% у текућој календарској години.: /