дечји неуролог

У овој установи запослена је од 2010. године.
Специјалистичке академске студије из неурологије завршила је 2014. године и наставила едукацију на докторским студијама из неурологије на Медицинском факултету у Београду.
Специјализацију из дечје неурологије на Медицинском Факултету у Београду завршила је 2017. године.
Усавршавала се у 6 месечном периоду (2012.-2013.) на Факултету у Њукаслу, Уједињено Краљевство, као стипендиста Интернационалне федерације за клиничку неурофизиологију. Прошла је едукацију из електромионеурографије и области неуромишићних обољења под менторством др R. Whittaker-a i Prof dr H. Lochmuller-a.

Клинички асистент од 2023. године.

Активно учествује у клиничким студијама из области неуромишићних обољења

Поље деловања: дечја неурологија, неуромишичне болести, електромионеурографија, неурокутани синдроми, генетички детерминисана неуролошка обољења

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Kosac