1997. дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

2002. завршила специјалистичке студије из офталмологије на Медицинском факултету у Београду са оценом одличан.
Запослена од 2003. године у Кабинету за неуроофталмологију Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Београду.

2017. године стекла звање примаријус.