дечји неуролог

Звање доктора медицине је стекао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2000. године.
Специјалиста је дечије неурологије.

Ради као дечији неуролог у Клиници од 2013. године
Област ужег стручног интересовања су епилептологија и клиничка неурофизиологија, са посебним акцентом на електроенцефалографију (ЕЕГ) и неурофармакологију, за шта се усавршавао у нашој земљи и иностранству.

Члан је Српске Лиге за борбу против епилепсије, Интернационалне Лиге за борбу против Епилепсије (ИЛАЕ), Удружења Дечије неуролиогјије Србије (УДНС), Европског Удружења Педијатријских неуролога (EPNS) и др.

Активно говори енглески језик.