• дечји неуролог

Позиција:

 • Специјалиста дечје неурологије

Контакт e-mail:

Едукација и звање:

 • 1991. доктор медицине, Медицински факултет Универзитета у Београду
 • 2000. Специјаста дечје неурологије, Београд, 2000.
 • Одлуком Министарства здравља од 2017. носилац звања Примаријус

Посебне области интересовања:

 • дечја неурологија
 • развојна неуропсихологија
 • прехируршка неуропсихолошка евалуација пацијената са епилепсијом (члан Конзилијума лекара за прехируршку евалуацију пацијената са фармакорезистентном епилепсијом Клинике за неурологију, КЦС)
 • поремећаји олфактивне функције
 • неурофизиологија – евоцирани потенцијали
 • стечене повреде главе

Стручна усавршавања и додатна едукација:

 • Развојна неуропсихологија, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, 1995-1997.
 • Мултимодални евоцирани потенцијали Универзитетска дечја клиника, Београд, 1997.
 • Мултимодални евоцирани потенцијали, Војно медицинска академија, Београд, 2000.
 • 2nd Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy, Israel, September 2007.
 • Open Medical Institute – Salzburg Medical Seminars International 2009: Behavoral Pediatric & Child development
 • Клиничка неуропсихологија, Клиника за неурологију КЦС, Београд, 2010.
 • Супервизијски курс за примену неуропсихолошке дијагностике, Центар за примењену психологију, Друштво психолога Србије, Београд 2012.
 • Напредни супервизијски курс клиничке неуропсихологије, Поликлиника Антамедика, Београд, 2014.
 • National Academy of Neuropsychology: Behavioral & Cognitive Neurology course (04.January- 29.march 2021)
 • Епилептолошке школе у Србији као део Интернационалне лиге за борбу против епилепсије

Чланства:

 • Српско лекарско друштво
 • Удружење дечјих неуролога
 • Европско удружење дечјих неуролога
 • Српска лига за борбу против епилепсије
 • Удружење неурофизиолога Србије
 • Удружење за туберозну склерозу Србије
 • Америчка национална академија неуропсихолога

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Dragana_Vucinic