специјалиста дечје неурологије
Образовања и звања:

 1. Специјализација из Дечје неурологије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
 1. Доктор медицине, Медицински факултет, Универзитет у Ријеци
  Радно искуство
 • Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 2002. године и даље
 • Дом здравља Инђија (1995.-2002.)
 • Обласна општа болница Книн (1994.- 1995.)
 • Дом здравља Бенковац (1991.- 1993.)
  Области интересовања
 • Неурофизиологија са епилептологијом
  Почев од 2000. године редован је учесник националних и интернационалних стручних састанака, курсева и конгреса из области неурологије, епилептологије и дечје неурологије. Објавио је више од 30 радова, интегралних текстова и апстраката у домаћим и међународним часописима и публикацијама.
  Од 2010. редован предавач у Епилептолошким школама и ЕЕГ радионицама у организацији националног савеза лига за борбу против епилепсије и Европске епилептолошке академије (EUREPA).
  У периоду 2010. и 2011. године предавач на курсу Рано откривање, дијагностика и третман поремећаја психомоторног развоја: церебрално угрожено дете и дете са церебралном парализом и сродним стањима који се одржавао при Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. Др. Цветко Брајовић“.
  Од марта 2012. године стручни консултант у Институту за болести ђеце Клиничког центра Црне Горе у Подгорици.