Посебна сфера интересовања
Неуроразвојни поремећаји, аутизам, АДХД, опсесивно-компулсивни поремећај, зависност од Интернета и поремећај играња компјутерских игара на Интернету

Радно искуство
2015 – и даље Bel Medic
2013 – и даље Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд
2008 – 2013 Општа болница Сомбор
2006 – 2006 Дом Здравља Оџаци
2004 – 2005 Институт за Мајку и Дете Србије

Образовање и звања
2018. Научни сарадник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
2014. Доктор медицинских наука, Медицински факултет, Универзитет у Београду
2013. Специјализација дечје психијатрија, Медицински факултет, Универзитет у Београду
2007. Академска специјализација из неуропсихологије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
2004. Доктор медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Одабране едукација
ECNP Certificate, Vienna 2016
“Mental Health Throughout Life” – 3-5 Apr 2013, Hanover, Germany
ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, 7-10 March 2013, Nice, France
Salzburg CHOP Seminar in Behavioral Pediatrics & Child Development, Mar 11-17, 2012, Salzburg, Austria
ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology, Feb 19-24, 2012, Venice, Italy
10th Berlin Summer School, “Psychiatry as a Science – Genetic Neuroimaging”, Aug 22-27, 2010, Berlin, Germany
Salzburg CHOP Seminar in Pediatric Neurology & Metabolism, Mar 14-19, 2010, Salzburg, Austria

Публикације
https://www.researchgate.net/profile/Dejan_Stevanovic2

Професионална чланства
Српска лекарска комора (СЛК)
Члан Европског колеџа за неуропсихофармакологију (ECNP)
Autism Spectrum Disorder International Consortium (ASDIC)

Страни језици
Енглески