Медицински факултет завршила у Крагујевцу. На Медицинском факултету у Београду завршила је специјализацију из дечје психијатрије. Радила је у Клиници за психијатрију у КЦ Крагујевац на месту шефа развојног доба. Дужи низ година ради у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Учесник је бројних семинара, симпозијума и конгреса у нашој земљи. Посебно заинтересована за рад са децом са неуроразвојним поремећајима, поремећајима расположења и поремећајима школских вештина.