Бави се дијагностиком и рехабилитацијом развојних и стечених говорно-језичких поремећаја, поремећаја читања и писања, као и поремећаја гутања код деце и адолесцената и саветодавним радом са родитељима деце са говорно-језичким поремећајима о савладавању постојећих сметњи и превенцији секундарних последица истих на плану менталног здравља деце. Такође, бави се научно-истраживачким радом у областима неуролингвистике и развојне неуропсихологије.

Образовање:
2021 – прва година докторских академских студија Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, студијски програм: Логопедија;
2017 – приправнички стаж у трајању од годину дана у Клиничком центру Србије, на Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију и Клиници за неурологију и положен стручни испит у Министарству здравља за здравственог сарадника;
2017 – завршене мастер академске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, студијски програм: Логопедија;
2012-2016 – основне академске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, студијски програм: Логопедија.

Области интересовања:
Поремећаји гутања, гласа, говора и језика неурогене етиологије (афазије, дизартрија, дисфонија, дисфагија, вербална апраксија), специфични поремећаји у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија), неуролингвистика, неуропсихолошка рехабилитација.

Радно искуство:
2020- актуелно: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
2018-2020: Едукативни центар Логоцентар Коцић

Едукације, семинари, конференције:
2022 – Тренинг за решавање педијатријских проблема у исхрани (храњењу) у организацији Института за ментално здравље и Vivian F Ibanez Ph.D., BCBA-D

2017-2018 – Неуропсихолошка рехабилитација: дијагностичке и терапијске процедуре, деветомесечна едукација у организацији РЕБТ придруженог тренинг центра Института Алберт Елис из Њујорка, Београд;
2018 – реализатор стручног скупа у организацији Центра за стручно усавршавање у Лесковцу на тему: „Рано препознавање специфичних сметњи у стицању способности читања и писања и подучавање деце са специфичним сметњама у учењу у редовној настави“.
2017 – активни учесник Шесте међународне конференције Института за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“ – VI International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language – Dysphagia in patients with acute stroke: early screening (Дисфагија код пацијената са акутним можданим ударом: рана процена) (Г. Томић, В. Миковић, М. Стојановић, И. Арсић, О. Бакић, Ј. Пајовић, Д. Јовановић)
2013 – Introduction to Early Intervention: Critical First Skills for Children with Developmental Disabilities & Speech Aqusition Training: Focus on Children with Low-Vocal Skills (Barbara Esch, PhD); Assessing and Treating Problem Behavior I & II (John W. Esch, PhD)(Београд)