дипл. психолог
jerinic.marko@gmail.com

ОБРАЗОВАЊЕ
• Дипломирани Психолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију
• Специјализант Медицинске психологије, Универзитет у Београду, Медицински факултет
• Психотерапеут, на завршном нивоу едукације из Рационално емотивне и когнитивно бихејвиоралне терапије, РЕБТ придружени тренинг центар Института Albert Ellis из Њујорка.

ДЕЛАТНОСТИ
Марко Јеринић се бави дечјом и адолесцентном психодијагностиком, психотерапијским индивидуалним и групним радом, као и саветодавним радом са родитељима. Поред клиничке праксе бави се и научноистраживачким радом из области психологије личности, развојне психопатологије, психодијагностике и психотерапије. У свом раду на клиници најчешће се бави:
• Дијагностиком и третманом емоционалних потешкоћа код деце и адолесцената
• Проценом интелектуалних способности и когнитивних дефицита, као и степеном психомоторног развоја млађе деце
• Тимском дијагностиком, као члан неуролошких и психијатријских тимова
• Индивидуалним и групним саветодавним, психотерапијским радом са адолесцентима
• Саветодавним радом са родитељима

БИОГРАФИЈА
Дипломирао на Одељењу за психологију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду. Током факултета био укључен у волонтерски рад (хипотерапија деце са раним развојним поремећајима). Након факултета стручно усавршавање наставио приправничким стажом на Клиници за психијатрију, Клиничког центра Србије, као и стицањем вештина и знања похађањем бројних едукација, курсева и радионица. Похађа едукацију из Рационално емотивне и когнитивно бихејвиоралне терапије, а своја знања у области психотерапије продубљује усавршавањем и осталих модалитета из другог и трећег таласа развоја когнитивно бихејвиоралне терапије (MBSR- Mindfulness, редукција стреса свесном пажњом; ЦФТ- терапија фокусирана на саосећање; ЦПТ- когнитивно процесирање пострауматског стресног поремећаја, итд.).

ИНТЕРЕСОВАЊА
Актуелно најзначајнија поља интересовања су му:
• Психотерапија емоционалних потешкоћа код деце и адолесцената
• Развојни аспекти менталних поремећаја
• Позитивна психологија
• Компаративна психологија
• Музикотерапија
• Когнитивни модел пострауматског стресног поремећаја и трауме код деце и адолесцената

ЧЛАНСТВО У СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
• Члан Удружења за когнитивне и бихејвиоралне терапије Србије
• Члан Друштва психолога Србије