Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru, koji će se održati na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u petak 29.10.2021. sa početkom u 10 časova.

Program seminara:

10:00-10:05 Uvodna reč
10:05-10:25 Namerno samopovređivanje dece i mladih – prepoznavanje faktora rizika i
                      protektivnih faktora, dijagnostika poremećaja Ana Kesić
10:30-10:50 Namerno samopovređivanje dece i mladih u kriznim situacijama (COVID-19)
                      Dejan Stevanović
10:55-11:15 Namerno samopovređivanje i poremećaji ishrane Minja Ninković
11:20-11:40 Namerno samopovređivanje i strategije prevladavanja Vladimir Jović
11:45-12:05 Terapijski pristupi namernom samopovređivanju Duško Stupar
12:10-13:10 Prikaz slučaja i rad u malim grupama
13:10-13:55 Završna diskusija
13:55-14:25 Test znanja
* Posle svakog predavanja sledi kratka diskusija

Formular za prijavu pošaljite na decji.psihijatri@gmail.com i možete ga preuzeti ovde.