Начелник Службе за психијатрију развојног доба
Медицински факултет и специјализацију из области дечје психијатрије завршила на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године запослена у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину. 2008. године стекла звање породичног саветника. Звање Примаријуса стекла 2017. године.
Члан Српског лекарског друштва, Потпредседник Секције за дечју неуропсихијатрију. Генерални секретар Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије Од 2014.године је судски вештак.

Учесник бројних домаћих и светских симпозијума и конгреса из области дечје психијатрије на којима је презентовала своје радове.
Посебно заинтересована за рад са децом са неуроразвојним поремећајима, поремећајима расположења, хиперкинетским поремећајем и поремећајима исхране.