Специјализација: дечја неурологија
Област интересовања:

Цереброваскуларне болести дечјег доба, атаксије и церебеларне малформације, неуробихевиоралне и неуродегенеративне болести, неуромишићне болести, имунски посредоване болести и друге ретке болести у дечјој доби.

Друге активности:
Члан српског лекарског друштва и ЛКС
Члан Комисије за ретке болести при ПФЗО
Секретар Удружења дечјих неуролога Србије
Члан Интернационалне асоцијације дечјих неуролога (ICNA)
Члан Европског удружења дечјих неуролога (EPNS)
Делегат Србије у ЕПНС
Члан радне групе “База ретких болести“

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Brankovic