• 1989. – дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду.
• 1993. – звање специјалисте неуролога.
• 1995. – академско звање магистра медицинских на Медицинском факултету Универзитета у Београду
• 2008. – академско звање доктора медицинских наука на Медицинском факултету Универзитета у Београду
• 2010. – научно звање научни сарадник на Медицинском факултету Универзитета у Београду.
• 2017. – највише клиничко звање – примаријус.
• 2019. – самостални члан Научног панела за дечију неурологију Европске академије наука
(Scientific Panel Individual Member of European Academy of Neurology).
• Аутор и коаутор преко 100 радова у домаћим и међународним стручним часописима и монографије:
”Дистоније детињства и адолесцентног доба”.
• Чланства: Српско лекарско друштво – Секција за дечију неурологију и психијатрију, Лекарска комора Србије,
Друштво неуролога Србије, Удружења клиничких неурофизиолога Србије, Удружења за медицинско право Србије,
Удружење за медицину спорта Србије, члан Европске неуролошке академије (European academy of neurology – EAN),
и Америчког удружења за невољне покрете (Movement Disoder Society-MDS).
Основна интересовања:
о неуродегенеративне болести и невољни покрети код деце,
о церебрална парализа,
о апликација ботулинског токсина у лечењу спастицитета и невољних покрета код деце

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Dragana_Momcilovic