Основни биографски подаци:

• Установа у којој је запослена: Медицински факултет Универзитета у Београду, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
• Звање/радно место: Ванредни професор на предмету неурологија, Специјалиста неуропсихијатар, Субспецијалиста клиничке фармакологије – фармакотерапије, в.д. Директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Начелник поликлиничке службе, Руководилац кабинета за евоциране потенцијале Поликлиничког центра Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
• Научна област: Неурологија

Образовање:

• 2020. Ужа специјализација – Клиничка фармакологија – фармакотерапија
• 2006. Докторска дисертација “Леберова хередитарна оптичка неуропатија: генетско-фенотипска анализа” – ментор Акад. Проф. др Владимир Костић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 2000 – 2001. Стручно усавршавање из области евоцираних потенцијала – Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Клинички центар Србије
• 1999 – 2000. Стручно усавршавање из области евоцираних потенцијала – интраоперативни мониторинг – Клиничко болнички центар Земун
• 1998 – 1999. Стручно усавршавање из области евоцираних потенцијала – Клиника за неурологију, Одељење за клиничку неурофизиологију, Војномедицинска академија, Београд
• 1996. Специјалистички испит из неуропсихијатрије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1993. Магистарска теза “Клиничке карактеристике и ток тумора мозга у деце” – ментор Проф. др Душан Врањешевић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1987 – Курс из ургентне медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду
• 1982 – 1987. Медицински факултет, Универзитет у Београду, средња оцена 9,78

Стипендије и награде:

• 1982 – 1987 Похвалнице за успех на студијама, Савет Медицинског факултета, Универзитета у Београду
• 1983/84 Награда поводом Дана Републике за успех на студијама, Универзитет у Београду
• 1983 – 1986 Стипендија Универзитета у Београду за најбоље студенте
• 1985/86 Награда поводом Дана Републике за успех на студијама, Универзитет у Београду
• 1986/87 Награда поводом Дана Републике за успех на студијама, Универзитет у Београду
• 1986 – 1987 Стипендија Српске академије наука и уметности, Фонд за научна истраживања САНУ за развој кадрова из области природних наука и математике
• 1988 – 1989 Стипендија Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Савета за природне науке, математику и медицинске науке, Републике Србије
• 2000 Награда за најбољи рад – V Конгрес неуролога Југославије, Златибор
• 2001 Награда за најбољи рад – XVI Југословенски симпозијум о епилепсији, Београд
• 2009 Захвалница Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду за менторски однос према студентима и допринос развоју студентских активности
• 2015 Захвалница Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду поводом 4.априла Дана студената Универзитета у Београду за подршку научно-истраживачког развоја студената
• 2015 Захвалница за изузетан допринос развоју стручно-научног часописа студената “Медицински подмладак”
• 2016 Захвалница Друштва лекара Војводине СЛД

Чланства:

• Српско лекарско друштво – Секција за дечју неуропсихијатрију – члан од 1991, секретар од 1990-1992. и од 1992-1994; председник од 2011.
• Српско лекарско друштво – Делегат Скупштине од 2000.
• Лекарска комора Србије
• Лига за борбу против епилепсије Југославије
• Удружење за клиничку неурофизиологију Србије и Црне Горе – члан Стручног одбора, секретар Председништва од 2014-2018.
• Друштво неуролога Србије – члан Председништва
• Национално удружење за главобоље – члан Управног одбора
• Интернационална лига за борбу против епилепсије
• Европско удружење неуролога
• Европско удружење дечјих неуролога
• Интернационално удружење за главобоље (International Headache Society)
• Радна група за мултиплу склерозу Друштва неуролога Србије – члан Иницијативног одбора
• Српски савет за мозак (Brain Council) – члан Скупштине
• Републичка агенција за имунизацију – Стручни комитет за имунизацију Министарства здравља РС (2018)
• Удружење за дечју неурологију Србије – подпредседник
• Удружење за туберозну склерозу Србије – председник
• 2017, 2018 – LHON Expert forum
• 2018 – European Reference Network (ERN) – Eye
• 2018 – Expert Steering committee on TSC
• 2019 – European Academy of Neurology (EAN) – Scientific Panel on Child Neurology

Области истраживања:

• Неурологија
• Дечја неурологија
• Неурофизиологија: евоцирани потенцијали
• Мултипла склероза
• Митохондријске болести: Леберова хередитарна оптичка неуропатија
• Неурокутане болести
• Главобоље: мигрена

Пројекти:

• Проспективна студија неуролошког развоја угрожене новорођене деце од 0 до 5 година, Републичка заједница науке Србије, 1992, Руководилац пројекта: Професор др Д. Врањешевић
• Компаративна анализа клиничких параметара и биомаркера у патогенези, диференцијалној дијагнози и предвиђању терапијског одговора у мултиплој склерози и другим имунски-посредованим болестима нервног система. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2010, Руководилац пројекта: Професор др Ј. Друловић. Број пројекта 175031
• 2019 – “Inherited Neurological disorders in children and adults: Investigating a broad spectrum of conditions from episodic neurological disorders, epilepsy and ataxia through to microcephaly and degenerative condition”, The University College London Hospitals (UCHL), NHS, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Institute of Neurology, Queen Square, London, glavni istraživač Prof. Michael Hanna, Prof.Henry Houlden, број пројекта – UCLH Project ID Number: 07/N018

Рецензије:

• Радови студената Медицинског факултета Универзитета у Београду за Конгресе студената биомедицинских наука (од 2003)
• Српски архив за целокупно лекарство (од 2009)
• Journal of Neurosciences in Rural Practice (од 2013)
• Neurogenetics (од 2013)
• Монографија: Јовановић М: Социјални аспект квалитета живота особа са телесним инвалидитетом. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“, Рума, 2013.
• Референт за добијање назива примаријус, Комисија Председништва Српског лекарског друштва, Министарство здравља Републике Србије (од 2013)
• Програма КМЕ Друштва за дечју и адолсецентну психијатрију и сродне струке Србије – ДЕАПС (од 2015)
• Neuroradiology (од 2015)
• Neurosciences Journal (од 2015)
• Current Medicinal Chemistry (од 2016)
• IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (од 2018)
• Endocrine, Metabolic and Immune Disorders – Drug Target (од 2018)
• Монографија: Павловић Д: Ортомолекуларна неурологија и психијатрија. Орионарт, Београд, 2019.
• Acta Neurologica Scandinavica (2019)

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Jasna_Jancic