Неуролог

Рођена је 24.11.1965. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Медицинском факултету у Београду јануара 1990. са просечном оценом 9,86. Државни испит је положила 1991. године. Запослена је на Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 1992. године, где је руководилац Одсека за неонаталне неуролошке поремећаје од 2000. године. Дугогодишњи је консултант неуролог на Одељењу за новорођену децу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког Центра Србије. Магистарску тезу под називом “Особености неуролошког развоја угрожене новорођенчади у прве три године живота” је одбранила 1994. године. Јуна 1996. године завршила је едукацију из ултразвука мозга код беба. Специјалистички испит из неурологије положила је фебруара 1997. године. У звање асистента на Катедри за неурологију на Медицинском факултету у Београду изабрана је 1999. године, а реизабрана 2003. и 2007. године. Докторску дисертацију под називом “Значај ране дијагностике хипоксично-исхемичне енцефалопатије у процени ризика за настанак трајних неуролошких поремећаја код деце до седме године живота” одбранила је 2006. године. За доцента на Катедри за неурологију Медицинског факултета у Београду изабрана је 2009. године, а реизабрана 2015. Изабрана у звање ванредног професора 2016. године. Ужа област интересовања јој је неонатална неурологија.