Проф. др сци. Ведрана Милић Рашић, редовни професор на катедри за неурологију Медицинског факултета у Београду, неуропсихијатар, електромиографер, начелник дечије неурологије у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Члан је TGDOC комитета TREAT NMD интернационалне мреже за терапију неуромишићних болести, представник српског регистра за DMD и SMA у TREAT NMD један од оснивача NMD-SerbNet мреже, председник удружења дечијих неуролога Србије.

Област интересовања: дечија неурологија, са посебним интересовањем за неуромишићне болести, ретке наследне болести и терапијске могућности наследних болести.

Образовање из неурологије и психијатрије, као и из дечије неурологије стицала у клиникама и институтима Медицинског факултета (МФ) Универзитета у Београду: Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Клиници за неурологију, Клиници за психијатрију, Институту за ментално здравље, као и на универзитетима у САД: Montefiore Medical Center у NY и Johns Hopkins Hospital у Балтимору.

Образовање из клиничке неурофизиологије-електронеуромиографије добила у клиникама МФ у Београду, у ВМА и у САД: Columbia Presbyterian Medical Center, NY.

Истраживачка активност: последња истраживања у којима је учествовала односе се на генотипско-фенотипске корелације неуромишићних болести и на дефинисање терапијских могућности.
COST Action CA17103 „Delivery of Antisense RNA Therapeutics” 2018 – 2022 Носилац пројекта: Virginia Arechavala Gomeza, Basque Foundation for Science, Spain

COST Action BM1207 ” Networking towards Clinical Application of Antisense Mediated Exon Skipping 2013 – 2017 Носилац пројекта: Annemieke Aartsma Russ, Leiden University, Netherlands

175083 Испитивање молекуларно-генетских, патоихистолошких и биохемијских карактеристика неуромишићних болести 2011-2019. Национални пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије Носилац пројекта: Вида Ракочевић Стојановић, Медицински факултет у Београду

173016 Анализа промена у структури генома као дијагностички и прогностички параметар хуманих болести 2011-2019 Национални пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије Носилац пројекта: Душанка Савић Павићевић, Биолошки факултет у Београду.

Награде: Добитник је награде Bernard D’Souza, Америчког удружења дечијих неуролога, за 2002 годину.