Слађана Савић, Виши медицинско лабораторијски техничар

е-маил: sladjana.savic1977@gmail.com

Образовање:

  1. Положен државни испит – Виша Медицинска школа у Београду

Радно искуство:

  • 2017/ и даља – Главна сестра – техничар Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
  • 2000/ и даље – Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
  • 1998 – 2000. Лабораторијски техничар Завод за болести плућа Звездара, Београд

Чланства:

  • Комора Здравствених радника Србије