специјалиста дечје неурологије
Образовање и звања

• Клинички асистент од 2023. године.
• Докторске академске студије из Биомедицинског инжењерства и технологија, Универзитет у Београду; звање – доктор наука (нов. 2014. – мај 2021.)
• Специјализација из дечје неурологије, Медицински факултет, Универзитет у Београду; звање – специјалиста дечје неурологије (окт. 2015. – јан. 2020.)
• Медицински факултет, Универзитет у Београду; звање – доктор медицине (јул 2008. – јул 2014.)

Радно искуство
• Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину (март 2015. – )

Области интересовања

• Биомедицинско инжењерство

• Клиничка неурофизиологија

• Демијелинизационе и аутоимуне болести нервног система

• Главобоље

• Неурокутане болести

• Митохондријске и неурометаболичке болести

• Неуроонкологија

• Неурорадиологија

Професионална чланства:

• Српскo лeкaрскo друштвo (СЛД)

          • Дeчja нeурoпсихиjaтриjскa сeкциja СЛД

• Друштвo нeурoлoгa Србиje (ДНС)

          • Друштвo млaдих нeурoлoгa Србиje

• Удружeњe дeчjих нeурoлoгa Србиje

• Eврoпскo удружeњe пeдиjaтриjских нeурoлoгa (EПНС)

• Eврoпскa aкaдeмиja зa нeурoлoгиjу (EAН)

          • Нaучни пaнeл зa дeчjу нeурoлoгиjу при EAН

• Удружeњe кoмплeксa тубeрoзнe склeрoзe Србиje

• Српскa лигa зa бoрбу прoтив eпилeпсиja

• Друштвo зa нeурoнaукe Србиje

• Лeкaрскa кoмoрa Србиje (ЛКС)

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Nikola_Ivancevic2

https://scholar.google.com/citations?user=ul6t1NIAAAAJ&hl=sr