специјалиста дечје неурологије
Образовање и звања
• Докторске академске студије из Биомедицинског инжењерства и технологија, Универзитет у Београду; звање – докторанд
• 2015 – 2020; специјализација из дечје неурологије, Медицински факултет, Универзитет у Београду; звање – специјалиста дечје неурологије
• 2008 – 2014; Медицински факултет, Универзитет у Београду; звање – доктор медицине

Радно искуство
• од 2015. године; Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Области интересовања
• Биомедицинско инжењерство
• Демијелинизационе и аутоимуне болести ЦНС
• Главобоље
• Неурокутане болести
• Митохондријске и неурометаболичке болести
• Клиничка неурофизиологија

Професионална чланства:
• Члан Српског лекарског друштва (СЛД)
• Члан Дечје неуропсихијатријске секције СЛД
• Члан Друштва младих неуролога Србије
• Члан Удружења дечјих неуролога Србије
• Члан Европског удружења педијатријских неуролога (EPNS)
• Члан Европске академије за неурологију (EAN) и Научног панела за дечју неурологију при EAN
• Члан Удружења комплекса туберозне склерозе Србије
• Члан Српске лиге за борбу против епилепсије
• Лекарска комора Србије

Публикације:

https://www.researchgate.net/profile/Nikola_Ivancevic2