Проф. др Боривоје Радојчић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Душан Врањешевић, спец. неуропсихијатрије…………

Проф. др Слободанка Тодоровић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Милутин Ненадовић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Анета Лакић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Небојша Јовић, спец. неуропсихијатрије…………

Проф. др Жарко Мартиновић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Вероника Ишпановић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Светолик Бојанин, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Стојадин Крстић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Олга Хаџи Антоновић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Томислав Стојановић, спец. медицинске биохемије

Проф. др Душан Пиштељић, спец. офталмологије

Проф. др Бранко Стефановић, спец. офталмологије

Проф. др Александра Ђукић, спец. неуропсихијатрије

Проф. др Ведрана Милић Рашић, спец. неуропсихијатрије

Прим. др Весна Бранковић, спец. дечје неурологије

др сци. мед Драгослав Миловановић, спец. неуропсихијатрије

др сци. мед Душан Караклић, спец. неуропсихијатрије, ужа специјалност у струци дечје неурологије

др Гордана Батиница, спец. неуропсихијатрије

др Биљана Кохен, спец. неуропсихијатрије

др Душан Пековић, спец. неуропсихијатрије

др Милоје Јоксимовић, спец. офталмологије

др Цвија Тадић Васиљевић, спец. офталмологије

др Станислава Бумбаширевић, спец. неуропсихијатрије

др Велизар Вученовић, спец. неуропсихијатрије…………

др Љиљана Бјеговић, спец. неуропсихијатрије

др Горан Ранђеловић, спец. офталмологије

др Душан Колар, спец. неуропсихијатрије

др Светлана Филиповић, спец. неуропсихијатрије…………

др Добринко Сочански, спец. дечје неурологије

др Душан Опачић, спец. неурологије…………

др Љиљана Кнежевић, спец. неуропсихијатрије

др Предраг Игњатовић, спец. дечје неурологије

др Иван Дрндарски, спец. неуропсихијатрије

др Душанка Мрвош Чобељић, спец. офталмологије…………

др Милорад Вукашиновић, спец. неуропсихијатрије

др сци. мед Мирјана Јовановић, спец. социјалне рехабилитације и социотерапије

мр Гордана Мијалковић Стојиљковић, спец. медицинске психологије

Наталија Јовановић, спец. клиничке психологије

Проф. Јелена Срна, спец. медицинске психологије

Тамара Поповић, спец. клиничке психологије

Драгана Ћук, дипл. психолог

Слађана Ђуровић, дипл. дефектолог логопед

Марија Поповић, дипл. дефектолог

Соња Пантовић, спец. медицинске психологије

Милош Шапић, дипл. дефектолог

Вера Лукић, спец. медицинске психологије